Timár Norbert
Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983 – 1989

 

       bibliográfiák   » Szekelyseg repertorium
    év 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û szűkítés -  
    1987: 129 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-129

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


1987/31, 1987. 02. 26. Csíkszereda, Az adminisztratív személyzet csökkentése a tanügyben. Mutatók:

1987/32, 1987. 02. 26. Székelyudvarhely, Egy vasúti nagyberuházás kapcsán újra nagyszámú óromániait telepítenek be Erdélybe. Mutatók: Marosvásárhely; Székelyudvarhely; Segesvár, Csíkcsicsó; Madéfalva; Órománia (Regat)

1987/33, 1987. 02. 27. Kolozsvár, A Securitate híresztelései a bukaresti röplapokkal kapcsolatban. Mutatók: Securitate, Bukarest

1987/34, 1987. 02. 28. Kolozsvár, Erdélyben folytatódnak a házkutások. Mutatók: Tompa Gábor; Fülöp G. Dénes; Vita Jusztina; Molnár Gusztáv, Securitate, Magyarország

1987/35, 1987. 03. 01. Gyulafehérvár, A katolikus papoknak a jövőben világi továbbképzésen kell résztvenniük. Mutatók: Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség

1987/36, 1987. 03. 01. Bukarest, Ceaușescu nyíltan támadta Magyarországot. Mutatók: Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Magyarország

1987/37, 1987. 03. 02. Bukarest, Intézkedés a magyarországi publikációk hivatalos tilalmára. Mutatók: Ceaușescu, Nicolae

1987/38, 1987. 03. 03. Bukarest, Erdélyben röplapokon terjesztik a Nemzetiségi Tanácsok ülésén elhangzottakkal szembeni tiltakozást. Mutatók: Magyar és Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; Művelődés; Kriterion; Román Kommunista Párt, Magyaroszág; Hargita megye

1987/39, 1987. 03. 03. Marosvásárhely, A Securitate fellépése vásárhelyi színészek ellen. Mutatók: Marosvásárhelyi Állami Színház; Securitate, Mezőcsávás

1987/40, 1987. 03. 04. Bukarest, Felére csökentették egy romániai magyar újság példányszámát. Mutatók: Falvak Dolgozó Népe, Kolozsvár

1987/41, 1987. 03. 05. Marosvásárhely, Munkabeszüntetés volt egy marosvásárhelyi gyárban. Mutatók: Hajdú Győző , IMATEX gyár; román rendőrség/Milícia, Kolozsvár; Szamosújvár; Torda

1987/42, 1987. 03. 05. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Az erdélyi magyar lakosság körében tapasztalható hangulat a budapesti kormány Ceaușescut bíráló álláspontjával kapcsolatban. Mutatók: Budapest

1987/43, 1987. 03. 07. Bukarest, Gyanús körülmények között meghalt az úgynevezett Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának egyik küldötte. Mutatók: Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; román rendőrség/Milícia

1987/44, 1987. 03. 10. Sepsiszentgyörgy, Diáktüntetés Iași-ban. Mutatók: Iași

1987/45, 1987. 03. 19. Nagyvárad, Ceaușescu megbízásából Papp László református püspök Nyugatra érkezett. Mutatók: Papp László; Hajdú Győző; Sipos József; Réha Endre, Kulturális Fórum; Nagy Nemzegyűlés, Ausztria; Magyarország; Bukarest; Lázári

1987/46, 1987. 03. 20. Bukarest, A fővárosban megszűnik a magyar tannyelvű gimnázium. Mutatók:

1987/47, 1987. 03. 20. Bukarest, Újabb hírek szivárogtak ki az úgynevezett magyar nemzetiségű dolgozók tanácsának üléséről. Mutatók: Demény Lajos; Dancsuly András; Koppándi Sándor; Jakab Éva; Rácz Ernő, Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; Contemporanul; Agerpres; Szocialista Művelődés és Nevelési Tanács, Magyarország

1987/48, 1987. 03. 21. Marosvásárhely, A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának ülésén felszólaló egyik küldöttet felháborodott marosvásárhelyi polgárok tettleg bántalmazták. Mutatók: Hajdú Győző, Securitate; Igaz Szó; Román Kommunista Párt; román rendőrség/Milícia, Bukarest

1987/49, 1987. 03. 21. Nagyvárad, Felháborodott nagyváradi egyének feldúlták a helyi pártsajtó szerkesztőségét valamint a helyi cenzúrahivatalt. Mutatók: Fáklya/Făclia; Crișana; Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács

1987/50, 1987. 03. 23. Marosvásárhely, A magyar személyzet csökkentése egyes kulturális és tanügyi intézményekben. Mutatók: Zsögödi Nagy Imre, Teleki Téka; Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet

1987/51, 1987. 03. 25. Sepsiszentgyörgy, A román vezetés Magyarország-ellenes tüntetéseket tervez. Mutatók:

1987/52, 1987. 03. 27. Bukarest, Nagyvárad, Újabb román író vette pártfogásba Ceaușescu nemzetiségi politikáját s ítélte el Magyarország Romániát érintő bírálatait. Mutatók: Popovici, Titus; Köpeczi Béla, România Literară; Magyar Tudományos Akadémia

1987/53, 1987. 03. 27. Bukarest, A román kormányzat kötetben jelentette meg a Nemzetiségi Tanácsok februári ülésének anyagát. Mutatók: Agerpres; Nemzetiségi Dolgozók Országos Tanácsa

1987/54, 1987. 03. 28. Bukarest, Egy januári központi bizottsági ülésen döntöttek a Magyarország elleni támadásról. Mutatók: Dancsuly András; Demény Lajos; Létay Lajos, RKP Központi Bizottsága; Varsói Szerződés; Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; Utunk

1987/55, 1987. 03. 29. Bukarest, Ceaușescu levelet intézett a magyar vezetőkhöz. Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Kádár János; Markovic, Dragoslav, Magyar Szocialista Munkáspárt; Tanjug (Telegrafska agencija nove Jugoslavije – Újjugoszláv Távirati Iroda); Magyar Tudományos Akadémia

1987/56, 1987. 03. 30. Kolozsvár, Egy kolozsvári gimnázium nevének románosítása körüli bonyodalmak. Mutatók: Iancu, Avram

1987/57, 1987. 04. 08. Bukarest, Románia folytatni kívánja a magyarellenes támadásokat. Mutatók: Markovic, Dragoslav, Tanjug (Telegrafska agencija nove Jugoslavije – Újjugoszláv Távirati Iroda); România Literară; România Liberă; Săptămîna; Contemporanul; Román Ortodox Egyház

1987/58, 1987. 04. 10. Kolozsvár, Erdélyben egyre aggasztóbb a református lelkészhiány. Mutatók: Protestáns Teológiai Intézet, Zilah; Szilágycseh

1987/59, 1987. 04. 16. Kolozsvár, A református lelkészek megválasztását a hatóságok adminisztratív előfeltételekkel befolyásolják. Mutatók: Kolozsvári Református Püspökség

1987/60, 1987. 04. 18. Kolozsvár, Az erdélyi magyar és szász kultúra veszélyeztetett emlékei. Mutatók:

kapcsolódó
»  Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983 – 1989
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Mûvészet – Új Élet – Erdélyi Figyelõ (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék